موبایل و اورژانس

در سالهای اخیر که موبایل و یا تلفن همراه از گسترش زیادی برخوردار گردیده است استفاده از آن به عنوان وسیله ای کمکی در مواقع اضطراری و اورژانس همواره مورد توجه بوده است. امدادرسانان همواره مشاهده کرده اند که زمانی که به صحنه های تصادفات و یا اتفاقات دیگر می رسند یکی از اشیایی که غالب آسیب دیدگان با خود به همراه دارند تلفن همراه است که از طریق آن می توانند به شناسایی فرد مصدوم بپردازند و یا به بستگان وی اطلاع دهند. البته مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که اکثر استفاده کنندگان از موبایل دارای تعداد زیادی شماره تلفن در حافظه تلفن خود هستند و تشخیص اینکه کدام شماره مربوط به افراد نزدیک است کمی مشکل و یا وقت گیر است. به همین منظور در آمریکا یکی از امدادگران پیشنهاد داده است که همه افراد یک و یا چند شماره تلفن از نزدیکان خود را با عنوان اختصاری (ICE) در فهرست شماره تلفن ها قرار دهند که بتوان با سرعت بیشتری نسبت به تماس با افراد نزدیک فرد مصدوم اقدام نمود. ICE مخفف In Case of Emergency است. این ایده به سرعت مورد استقبال قرار گرفته و سازمانهای مختلف در صدد بسط و نشر آن هستند. اکنون با توجه به اینکه استفاده کنندگان از تلفن همراه در ایران نیز بسیار بالا است و به سرعت در حال گسترش است به نظر می رسد در نظر گرفتن یک اصطاح عمومی برای ذخیره شماره افراد نزدیک که بتوان در مواقع اضطراری با آنها تماس گرفت کار مفیدی باشد. این اصطلاح می تواند بطور خیلی ساده همان "تلفن اضطراری" و یا مانند آن باشد.

+ نوشته شده توسط هوشنگ سیفی در چهارشنبه 10 بهمن1386 و ساعت 13:44 |

به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می رساند منابع آزمون کارشناسی ارشد باز هم تغییر کرد:

رشته امتحاني

دروس مربوطه

نام مراجع معرفي شده

مولفين و مترجمين

 

مديريت خدمات بهداشتي درماني

كليات بهداشت

درسنامه طب پيشيگري و پزشكي جلد دوم

ك. پارك . ترجمه . خسرو رفايي شيرپاك . تهران . انتشارات ايليا- چاپ اول 1382

 

اصول و مباني سازمان و مديريت

1- مباني مديريت

 

 

2-  مباني مديريت رفتار سازماني

 

 

3- مديريت منابع انساني

 

 

4- سازمان ومديريت از تئوري تا عمل

استيفن  رابينز و ديويد دي سنزو ترجمه : سيدمحمد اعرابي و همكاران . تهران انتشارات پژوهشهاي فرهنگي چاپ سوم – 1384

علي رضائيان – تهران – انتشارات سمت – چاپ هفتم 1385

 

اسفنديار سعادت – تهران – انتشارات سمت – چاپ دوازدهم 1386

 

مهدي ايران نژاد پاريزي و پرويز ساسان گهر – تهران – انتشارات موسسه علوم بانكداري - چاپ نهم 1385

 

سازمان و مديرت بهداشت و درمان

1-سازمان و مديريت بيمارستان جلد 1 و 2

 

 

2-مديريت بهداشت و درمان

 

 

3-درباره مديريت خدمات بهداشتي

 

 

 

4-اصول خدمات بهداشتي

 

ابراهيم صدقياني – تهران – انتشارات جهان رايانه – چاپ اول 1377

 

سعيد آصف زاده و عزيز رضا پور – انتشارات دانشگاه علوم پزشكي قزوين و حديث امروز چاپ اول 1385

 

مك ماهان، رزماري ، ترجمه : علي كشتكاران و سيدعليرضا آيت اللهي – انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز – چاپ سوم 1385

 

فربد عبادي فردآذر وحسين شجاعي تهران – تهران انتشارات سماط چاپ چهارم 1385

مديريت مالي و اقتصاد بهداشت

1-مباني اقتصاد بهداشت و درمان

 

 

2-اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه

 

 

 

3-اقتصاد بهداشت

 

 

 

4- مديريت مالي جلد 1 و 2

سعيد آصف زاده – انتشارات دانشگاه علوم پزشكي قزوين – چاپ اول 1382

 

سوفي ويتر و ديگران . ترجمه : ابوالقاسم پوررضا – تهران انتشارات موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي – چاپ اول 1383

 

چارلز. اي . فيليپس .ترجمه : منوچهر عسگري – تهران . نشر اقتصاد نو وابسته به شركت چاپ و نشر بازرگاني – چاپ اول 1376

 

ريموندپي نوو. ترجمه : علي جهانخاني و علي پارسائيان – تهران انتشارات سمت چاپ دوازدهم 1385

 

+ نوشته شده توسط هوشنگ سیفی در چهارشنبه 10 بهمن1386 و ساعت 8:59 |


Powered By
BLOGFA.COM